Ukončí současnou akci a vrátí se na hlavní menu kursu

Zkušební testové otázky pro úřednickou zkoušku, platné od od 1. ledna 2024

Tento interaktivní výukový program slouží k individuální přípravě na obecnou část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě. Obsahuje otázky platné od 1. ledna 2024.

V aplikaci jsou použity expertně určené správné odpovědi s odvoláním na příslušné právní předpisy či jiné zdroje. U zkoušky mohou být odpovědi (a,b,c) přehozené, proto se zásadně učte podle obsahu, nikoli "podle písmenek".

Jak získat plný přístup ke všem částem a funkcím čtěte zde.Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba Vám umožní pokračovat v učení tam, kde jste minule přestali, a to bez ohledu na to, z jakého počítače (odkud) se přihlašujete. Druhá volba umožňuje určit okruh otázek k učení a procvičování a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Třetí volbou spustíte ostrý test sestavený dle stejných pravidel jako ostrý písemný test. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli.

Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o placení získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


Otázky © MV ČR, 2023-2024, © Neuralgen - L. Kurz 2006-2024, e-mail: info@testonline.cz.