Zbrojní pas 2017 - kliknutím se vrátíte na úvodní menu kursu

Uživatel:


Tento interaktivní výukový program Vám umožňuje přípravu ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz ve smyslu zákona o střelných zbraních, včetně možnosti ostrého testu.

Aktuální znění otázek platných od 1. 8. 2017 ve znění zveřejněném na stránkách MV ČR.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020, kdy mohou být zkoušky odložené, prodlužujeme dobu plného přístupu na 10 týdnů pro existující i nové zákazníky. Doufáme, že tímto poskytneme dostatek času na procvičování až do doby, kdy budou zkoušky opět běžně probíhat.

 

Interaktivní výuka a další možnosti

    Pokračovat ve výuce
    Volba výuky
    Ostrý test
    Informace o průběhu
    Tisk problémových otázek
    Plný přístup
    Výběr jiného kursu
    Odhlášení uživatele

 

Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba pokračuje ve výuce dle Vašich nastavení. Druhá volba - Výuka - vám umožní určit okruh otázek k učení a procvičování a skupinu zbrojního průkazu a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Třetí volbou spustíte ostrý test sestavený dle stejných pravidel jako reálný ostrý test. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o získání plného přístupu získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


  Software a zpracování - © Neuralgen, 2015-2020, Otázky: MV ČR